ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Αποτελεί γεγονός ότι η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί το μεγάλο μέρος του Λειτουργικού Κόστους των Ξενοδοχείων Μονάδων. Επιβάλλεται η μείωση των Ενεργειακών Μεγεθών με την ταυτόχρονη αδιαπραγμάτευτη.διασφάλιση της ποιοτικής Παροχής Υπηρεσιών.

Η eMetron προσφέρει τις Ενεργειακές Υπηρεσίες της με στόχο την αποτύπωση των Ενεργειακού Προφίλ του Οργανισμού και συνεργάζεται με τον Οργανισμό στα πλαίσια Προτάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του, χωρίς διατάραξη της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης ανά ημέρα, μήνα, σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού επί πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης eMetron.
READ MORE