ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

APPLICATIONS
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η απομακρυσμένη Ενεργειακή Παρακολούθηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις Δημοτικές Υποδομές καθώς τα συστήματα χρήσης ενέργειας είναι σχεδιασμένα – σχεδόν στην πλειοψηφία τους – σε παρελθόντες περιόδους όπου το ενεργειακό κόστος δεν ήταν τόσο κρίσιμο στην απρόσκοπτη λειτουργία των Δημοτικών Ενοτήτων.

Η eMetron αναλαμβάνει τον επιμερισμό και αποτύπωση των Ενεργειακών Δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία του Ενεργειακού Προφίλ κάθε εγκατάστασης, δίνοντας τη δυνατότητα της βέλτιστης λειτουργίας αλλά και χρήσης κάθε Δημοτικής Υποδομής.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης ανά ημέρα, μήνα, σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού επί πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης eMetron.
READ MORE