Η Εταιρεία

Η eMetron Analytics αποτελείται από Στελέχη με πολυετή τεχνογνωσία στους Τομείς:

Ενέργειας

Tομείς Διαχείρισης – Παραγωγής – Εξοικονόμησης – Εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τη Μελέτη- Κατασκευή Έργων (Turn Key Projects)

ΙΤ / Software Developement

Όσον αφορά καινοτόμες εφαρμογές – λύσεις στην ορθή υλοποίηση των εγκαταστάσεων μετρητικού εξοπλισμού και την υποστήριξη της πλατφόρμας λογισμικού.

Δεδομένα πραγματικού χρόνου
Συλλογή δεδομένων στην πλατφόρμα eMetron σε πραγματικό χρόνο.
READ MORE
Reporting
Παρουσίαση δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης ανά ημέρα, μήνα, σαφή και εύκολα επεξεργάσιμο τρόπο.
READ MORE
Analytics
Ανάλυση Ενεργειακών Μεγεθών ανά λεπτό/ ώρα/ ημέρα/ μήνα.
READ MORE
Ενεργειακή διαχείριση/ ISO 50001
Σχεδιασμός λογισμικού επί πλατφόρμας Ενεργειακής Διαχείρισης eMetron.
READ MORE