ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Αποτελεί γεγονός ότι η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί το μεγάλο μέρος του Λειτουργικού Κόστους των Ξενοδοχείων Μονάδων. Επιβάλλεται η μείωση των Ενεργειακών Μεγεθών με την ταυτόχρονη αδιαπραγμάτευτη.διασφάλιση της ποιοτικής Παροχής Υπηρεσιών.
READ MORE
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Τα Κτίρια Γραφείων αποτελούν Οργανισμούς όπου η Ενέργεια καταναλώνεται από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, ενώ παράλληλα αποτελεί πρόκληση η κατάρτιση ενιαίου πλάνου λειτουργίας.
READ MORE
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Κύρια χαρακτηριστικά των Εμπορικών Κέντρων αποτελούν οι μεγάλες επιφάνειες καθώς και η ανάγκη διαμόρφωσης διαρκούς ιδανικού περιβάλλοντος για τους χρήστες, παράγοντες οι οποίοι συνεπάγονται αυξημένες Ενεργειακές Καταναλώσεις.
READ MORE
LOGISTIC CENTERS
Oι μεγάλες επιφάνειες των Logistic Centers συνεπάγεται και την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας ως μέρος της παραγωγικής διαδικασίας.
READ MORE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Το απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον αποτελεί το ιδανικό και μάλιστα το κρίσιμο πεδίο εφαρμογής της eMetron, καθώς o σχεδιασμός του υλοποιήθηκε με στόχο την προσφορά Παρακολούθησης, Ανάλυσης, Στοχοθέτησης, Ανάλυσης δεικτών ειδικής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και Υπολογισμούς Εξοικονόμησης Ενέργειας.
READ MORE
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Η απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομειακών Εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την κρισιμότητα της αποστολής τους, επιβάλει την μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
READ MORE
SUPER MARKETS
Η Ενεργειακή Διαχείριση των Super Market χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη Διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων με παρόμοια όμως συνθήκες λειτουργίας.
READ MORE
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η απομακρυσμένη Ενεργειακή Παρακολούθηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τις Δημοτικές Υποδομές καθώς τα συστήματα χρήσης ενέργειας είναι σχεδιασμένα - σχεδόν στην πλειοψηφία τους - σε παρελθόντες περιόδους όπου το ενεργειακό κόστος δεν ήταν τόσο κρίσιμο στην απρόσκοπτη λειτουργία των Δημοτικών Ενοτήτων.
READ MORE
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Το κόστος ενέργειας και η Ενεργειακή Διαχείριση ενός στόλου αποτελούν αυξανόμενης σημασίας καθήκοντα και επιβάλλεται η αυτοματοποιημένη λήψη και ανάλυση Ενεργειακών Δεδομένων σε συνδυασμό με τις εξωτερικές συνθήκες.
READ MORE